SECRETARIAAT
 
089 / 81.93.81
 
08.00 - 12.00 uur
13.00 - 18.30 uur

 Praktijkinfo

Afspraken
Afspraken worden liefst gemaakt via deze website.
Wanneer u onverwachts deze afspraak niet kunt nakomen, gelieve uw arts of het secretariaat hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Wanneer u met 2 personen wenst te komen, maakt u ook 2 afspraken, zodat de consultaties niet te erg uitlopen.

Huisbezoeken
Wanneer u niet in staat bent om naar de praktijk te komen kunnen wij u bij u thuis bezoeken.
Huisbezoeken worden bij voorkeur tussen 9 -11u aangevraagd.

Spoedgevallen
Wanneer dringende hulp nodig is, mag u natuurlijk altijd bellen!
Telefoneer als het kan liefst zelf, dan kan u reeds met de dokter overleggen.
Vraag niet nodeloos om dringende hulp: dit neemt veel tijd in beslag en doet andere zieken wachten.

Uitslagen onderzoeken en inlichtingen
Indien u belt voor een uitslag van een onderzoek, dan doet u dit best tijdens de raadpleging van de desbetreffende arts.

Voorschriften en attesten
Voorschriften en attesten worden om deontoligische redenen uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. We begrijpen wel dat u soms onverwachts een voorschrift tekort komt. Vraag daarom tijdens de raadpleging voldoende voorschriften aan de arts.

Globaal medisch dossier
Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, dit is uw Globaal Medisch Dossier.
Het verzamelen van al uw medische gegevens door uw huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid. Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing 'op maat' te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.
Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV een vergoeding. Wanneer u een GMD heeft, geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts of zijn collega in de praktijk.

Praktijkachtergrond


Sinds 2004 is er besloten om de huisartsenpraktijken van Dr. Claes, Dr. De Haes en Dr. Van De Beek onder één dak samen te brengen. In 2007 is Dr. Verbeeck haar huisartsenopleiding begonnen. Na het behalen van haar diploma is zij in 2009 geassocieerd. 


HAIO
De studies tot huisarts duren in totaal 9 jaar. Na 7 universitaire jaren krijgt men het diploma van basisarts. Alvorens men zelfstandig als huisarts mag werken dient men nadien nog 2 jaar opleiding in de praktijk te volgen. HAIO staat dan ook voor Huisarts In Opleiding. De HAIO is dus al afgestudeerd als arts en mag dan ook zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken doen. Hij werkt wel onder de verantwoordelijkheid van zijn stagemeester. Dit betekent dat de HAIO regelmatig overlegt met de stagemeester en dat deze ook beschikbaar is bij moeilijkere problemen. De HAIO is uiteraard gebonden aan het beroepsgeheim, zoals elk beëdigd arts.


Stagiair
Soms volgt een student geneeskunde de raadpleging. Een bericht in de wachtzaal kondigt dit aan. Als u geen stagiair wenst bij uw consultatie, zeg het dan aan uw dokter. Hij of zij zal u dan ontvangen zonder de stagiair erbij. Uiteraard is de stagiair geneeskunde ook gebonden aan het beroepsgeheim.